Счетоводни услуги цени

Цени на счетоводни услуги ПРОМОЦИЯ 2018 г.!

Цени на счетоводни услуги 2020 г.!

„Чакърски и Синове” ЕООД предлага атрактивни цени на счетоводни услуги за коректни клиенти сключили абонаментен договор за счетоводно обслужване през 2020 г.

НОВО!
Сключете договор за абонаментно месечно счетоводно обслужване до 31.01.2020г. и се възползвайте от новите с 20% по-ниски цени + 2 часа безплатна счетоводна консултация касаеща фирмата.

Цени на счетоводни услуги – абонаментно месечно счетоводно обслужване

Вид клиенти Цени на фирми
Счетоводни услуги за фирми с до 20 документа месечно нерегистрирани по ДДС 137.25 лв / 109.80 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 20 до 40 документа месечно нерегистрирани по ДДС 160.13 лв / 128.10 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 41 до 80 документа месечно нерегистрирани по ДДС 213.50 лв / 170.80 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно нерегигистрирани по ДДС 274.50лв / 219.60 лв
Счетоводни услуги за фирми с над 121 документа месечно нерегистрирани по ДДС по договаряне
Счетоводни услуги за фирми с до 20 документа месечно регистрирани по ДДС 190.63 лв / 152.50 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 21 до 40 документа месечно регистрирани по ДДС 228.75 лв / 183.00 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 41 до 80 документа месечно регистрирани по ДДС 305.00 лв / 244.00 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно регистрирани по ДДС 381.25 лв / 305.00 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 121 до 200 документа месечно регистрирани по ДДС 610.00 лв / 488.00 лв
Счетоводни услуги за фирми с над 201 документа месечно регистрирани по ДДС по договаряне

ВАЖНО!

Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

Цените на счетоводни услуги за фирми с: чуждестранно участие, търговия с автомобили и други стоки втора употреба, туристически услуги, сдружения с нестопанска цел, фондации, строителство, търговия на финансови пазари, транспорт и други са с 50 % по високи от горепосочените поради спецификата им на обработване.

Цените на горепосочените счетоводни услуги важат за фирми с персонал до 1 човек. При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
Над 1 човек По 10 лв.за всяко лице над 1-вия човек

Допълнителни такси за счетоводни услуги при абонаметно счетоводно обслужване

 • Взимане и носене на документи от офис на клиента 30 лв.
 • Годишно приключване : 1 месечно възнаграждение.
 • Обработка на стари периоди-50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец.
 • Междинни отчети 50 % от месечното възнаграждение за счетоводни услуги.
 • Попълване на годишна декларация на физическо лице 50 лв.
 • Регистрация по ДДС на новорегистририрана фирма без да е започнала дейност 100 лв.
 • Регистрация по ДДС на фирма с дейност 200 лв.
 • Счетоводни и данъчни консултации 50 лв. на започнат първи час. Всеки следващ час се доплаща по 30 лв. 
 • Фирма, която не извършва дейност 50 лв. за годишно счетоводно и данъчно приключване.
 • Данъчни ревизии – за всяка ревизирана календарна година по 400 лв.
 • Проверки от Инспекция по труда – не по-малко от 200 лв.
 • Проверки от НОИ – не по-малко от 200 лв.
 • Проверки от НАП – за всяка проверявана календарна година по 200 лв.
 • Проверки за възстановяване на ДДС, осигуровки или други данъци – 2% от сумата за възстановяване, но не по-малко от 200 лв.
 • Счетоводни одити – 1 месечно възнаграждение за счетоводни услуги.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми – 200лв.
 • Документи за подновяване на заеми – 200лв.
 • Изготвяне на документи за кандидатсване за лизинг – 200лв.
 • Взимане на документи от офиса на клиента 30 лв.
 • Административни услуги 20 лв. на час.
 • Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:
До 2 придобивания/ изпращания на месец 20 лв
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец 40 лв
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец 60 лв
От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец 60 лв
Над 20 придобивания/ изпращания на месец 100+5 лв. за всеки ред над 20

 

Всички цени за счетоводни услуги са ориентировъчни. Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота.

Счетоводни услуги, предлагани от „Чакърски и синове“ ЕООД