Цени на счетоводни услуги ПРОМОЦИЯ 2018 г.!

Цени на счетоводни услуги 2024 г.!

„Чакърски и Синове” ЕООД предлага атрактивни цени на счетоводни услуги за коректни клиенти сключили абонаментен договор за счетоводно обслужване през 2024 г.

НОВО!
Сключете договор за абонаментно месечно счетоводно обслужване до 31.07.2024г. и се възползвайте от новите с 20% по-ниски цени + 2 часа безплатна счетоводна консултация касаеща фирмата.

Цени на счетоводни услуги – абонаментно месечно счетоводно обслужване

Вид клиенти Цени на фирми
Счетоводни услуги за фирми с до 20 документа месечно нерегистрирани по ДДС 209.93 лв / 167.94 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 20 до 40 документа месечно нерегистрирани по ДДС 244.91 лв / 195.93 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 41 до 80 документа месечно нерегистрирани по ДДС 326.55 лв / 261.24 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно нерегигистрирани по ДДС 419.85лв / 335.88 лв
Счетоводни услуги за фирми с над 121 документа месечно нерегистрирани по ДДС не обслужваме
Счетоводни услуги за фирми с до 20 документа месечно регистрирани по ДДС 291.56 лв / 233.25 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 21 до 40 документа месечно регистрирани по ДДС 349.88 лв / 279.90 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 41 до 80 документа месечно регистрирани по ДДС 466.50 лв / 373.20 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 81 до 120 документа месечно регистрирани по ДДС 583.13 лв / 466.50 лв
Счетоводни услуги за фирми с от 121 до 200 документа месечно регистрирани по ДДС 933.00 лв / 746.40 лв
Счетоводни услуги за фирми с над 201 документа месечно регистрирани по ДДС не обслужваме

ВАЖНО!

Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, фискален касов бон към приходна фактура, разходна фактура или разходен документ, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

Цените на счетоводни услуги за фирми с: чуждестранно участие, търговия с автомобили и други стоки втора употреба, туристически услуги, сдружения с нестопанска цел, фондации, строителство, търговия на финансови пазари, транспорт и други са с 50 % по високи от горепосочените поради спецификата им на обработване.

Цените на горепосочените счетоводни услуги се отнасят за фирми с оборот до 50 000,00 лв.на месец. При по-голям месечен оборот се добавят следните суми:

Месечен оборот Увеличение на стандартната месечна такса
От 50 000 лв. до 100 000 лв. 200 лв.към месечната такса
От 100 000 лв. до 200 000 лв. 600 лв.към месечната такса
От 200 000 лв. до 300 000 лв. 1 000 лв.към месечната такса
Над 300 000 лв. 1 000 лв + 400 лв.за всеки следващи 100 000,00 лв. към месечната такса

Само за първият месец от годината, в който се формира оборот над 50 000,00 лв. не се заплаща допълнителна месечна такса.

Цените на горепосочените счетоводни услуги важат за фирми с персонал до 1 човек. При по-голям брой персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
Над 1 човек По 15 лв.за всяко лице над 1-вия човек

Допълнителни такси за счетоводни услуги при абонаметно счетоводно обслужване

 • Взимане и носене на документи от офис на клиента 30 лв.
 • Годишно приключване : 1 месечно възнаграждение.
 • Изготвяне на тримесечни справки за определяне на касови наличности и вземания от собственици и други физически лица – 50 % от месечното възнаграждение, но не по-малко от 100 лв.
 • Обработка на стари периоди-50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец.
 • Междинни отчети 50 % от месечното възнаграждение за счетоводни услуги.
 • Попълване на годишна декларация на физическо лице 50 лв.
 • Регистрация по ДДС на новорегистририрана фирма без да е започнала дейност 100 лв.
 • Регистрация по ДДС на фирма с дейност 200 лв.
 • Счетоводни и данъчни консултации 100 лв. на започнат първи час. Всеки следващ час се доплаща по 80 лв. 
 • Фирма, която не извършва дейност 100 лв. за годишно счетоводно и данъчно приключване.
 • Данъчни ревизии – за всяка ревизирана календарна година по 600 лв.
 • Проверки от Инспекция по труда – не по-малко от 300 лв.
 • Проверки от НОИ – не по-малко от 300 лв.
 • Проверки от НАП – за всяка проверявана календарна година по 300 лв.
 • Проверки за възстановяване на ДДС, осигуровки или други данъци – 3% от сумата за възстановяване, но не по-малко от 300 лв.
 • Счетоводни одити – 1 месечно възнаграждение за счетоводни услуги.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми – 200лв.
 • Документи за подновяване на заеми – 200лв.
 • Изготвяне на документи за кандидатсване за лизинг – 200лв.
 • Взимане на документи от офиса на клиента 30 лв.
 • Административни услуги 20 лв. на час.
 • Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:
До 2 придобивания/ изпращания на месец 20 лв
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец 40 лв
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец 60 лв
От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец 60 лв
Над 20 придобивания/ изпращания на месец 100+5 лв. за всеки ред над 20

 

Всички цени за счетоводни услуги са ориентировъчни и са без ДДС. Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота.

Счетоводни услуги, предлагани от „Чакърски и синове“ ЕООД