Въпроси и Отговори

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч…

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч.. По втория договор – ще се зачита ли за трудов и осигурителен стаж и колко ?

Работник полага труд по трудов договор на 8 часа и ще започва при друг работодател на 3 ч.. По втория договор – ще се зачита ли за трудов и осигурителен стаж и колко ?

Съгласно чл.355,ал. 2 от КТ за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от  законоустановеното за него работно време за деня по един или няколко трудови правоотношения. Съгласно чл.355,ал.5 по Кодекса на труда за тр. стаж не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя. Това означава, че трудовото законодателство не предвижда за тр. стаж, да се зачита време с продължителност по-голяма от календарното време. С оглед на това,ако лице работи по основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен тр. договор, то за тр. стаж не му се признава в повече време.

По отношение на осигурителния стаж се прилага КСО.Работник или служител,който работи по тр. договор за полагане на допълнителен труд, подлежи на задължително осигуряване, съгласно чл.4 ,ал.1, т.6 от КСО за всички осигурени социални рискове. Това означава, че работодателят по трудовия договор за допълнителен труд следва да начислява и внася дължимите  осигурителни вноски. Съгласно чл.9,ал. 8 от КСО  зачита се  за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 за 5 години от трета категория времето , през което лицата са работили по тр. договор при пълно работно време и по допълнителен или втори тр. договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа.

От горното следва,че когато се работи  по основен тр. договор на 8 часа и по допълнителен тр. договор на 3 часа, зачетеният осигурителен стаж ще бъде повече от  трудовия стаж.

Вашият коментар