Новини

НАП стресират фирмите и физическите лица с имейл съобщения

НАП стресират фирмите и физическите лица с имейл съобщения

НАП стресират фирми и физически лица, като изпращат имейл съобщения за дължими данъци и осигуровки. В много от случаите се касае за малки суми от 1 ст. до 10 лв. Системата на НАП явно трудно разграничава съществените от несъществените суми. Тези имейл съобщения по някой път имат положителна роля,  като подсещат редовните платци ако са пропуснали нещо да платят. За съжаление фирмите, които имат сериозни задължения към държавата не се впечатляват от тези имейл съобщения и продължават да трупат нови задължения. Единствената прилагана мярка, за да бъдат ограничени такива длъжници е блокиране на банкови сметки. Това обаче става много пъти със закъснение. За съжаление ако дружествата работят и се разплащат основно в брой блокирането на банкови сметки не е ефективна мярка. НАП трябва да намерят други механизми, за да принудят всички да заплащат дължимите данъци и осигуровки.

Вашият коментар