Новини

Бюджет 2022 г. – какво ново?

Бюджет 2022 г. – какво ново?

Считано от 01.04.2022г. настъпват следните промени:

 • Минималната заплата се увеличава от 650 лв. на 710 лв. Увеличението ще доведе до увеличение на дължимите осигуровки и данък общ доход. Сумата на увеличението ще е минимум 24.80 лв. Възможно е увеличението да е по-голямо. Зависи от фонд наречен ТЗПБ. Той варира в диапазона между 0.4% до 1.1%
 • Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица се увеличава от 650 лв. на 710 лв. Увеличението съвпада с минималната работна заплата. Лицата ще плащат по-голяма сума. Тези, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт ще плащат сума в размер на 197.38 лв. Увеличението е 16.68 лв. При лицата, които се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица увеличението ще е в размер на 18.78 лв.
 • Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава драстично от 420 лв. на 710 лв. Увеличението е с над 69%. Дължимите осигуровките се увеличават шоково само за една година.
 • Месечното обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години се увеличава от 650 лв. на 710 лв. Сумата съвпада с минималната работна заплата и с минималния осигурителен доход.
 • Детските надбавки за едно дете се увеличава на 50 лв. Увеличението е с 10 лв. За две деца сумата нараства на 110 лв. Увеличението е с 20 лв.
 • Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12 лв. на 18 лв. на ден. Максималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 74.29 лв. на 85.71 лв.
 • Максималният осигурителен доход се увеличава от 3000 лв. на 3400 лв. Това ще се отрази негативно върху служителите, които получават възнаграждение над 3000 лв. Това са лица, които са заети основно в ИТ сектора. Намалението на заплатите ще бъде в размер на 50 лв. Фирмите ще плащат допълнително още 75 лв. осигуровки за всяко осигурено лице.
 • Максималния размер на пенсията се запазва в размер на 1500 лв.
 • Безработните лице ще внасят 28,40 лв. за здравни осигуровки. Сумата е с 2.40 лева повече в сравнение с 2021г. Здравната осигуровка се изчислява, като се умножат 8% по 355 лв. 355 лв. представляват 50% от минималния месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.
 • Служителите, които са в неплатен отпуск по собствено желание ще дължат по-голяма сума за здравна осигуровка. Увеличението е в размер на 2.40 лв.
 • Работодатели, които са принудени да пуснат в неплатен отпуск своите служители ще дължат здравна осигуровка в размер на 28.40 лв. Увеличението е в размер на 2.40 лв.
 • За 2022г. няма да се заплащат суми във фонд ГВРС/Гарантирани вземания на работниците и служителите/.
 • За лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя в размер на 34.08 лв. Дължимата осигуровка е по-висока в сравнение с предходната 2021г.година с 2.88 лв.

Вашият коментар