Новини

Бюджет 2018г. – какво ново?

Бюджет 2018г. - какво ново?
 • Минималната заплата се увеличава от 460 лв. на 510 лв. Предвижда се през 2019г. и 2020г. да има ново увеличение с по 50 лв. на година. Така през 2020г.минималната заплата ще стане 610 лв. Увеличението ще доведе до увеличение на дължимите осигурителни вноски за сметка на дружествата и служителите.
 • Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица се увеличава от 460 лв. на 510 лв. Увеличението следва темпа и размера на минималната заплата. Лицата ще са длъжни да плащат осигурителни вноски с около 20 лв. повече в сравнение с 2017г.
 • Минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители се увеличава значително от 300 лв. на 480 лв. Увеличението на осигурителните вноски с над 50% ще е прекалено стресиращо за тези лица.
 • Месечното обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години ще се увеличи от 340 лв. на 380 лв. Това минимално увеличение няма да стимулира раждаемостта.
 • Детските надбавки за едно дете се увеличават от 35 лв. на 40 лв. За две деца сумата става 90 лв. Увеличението няма реално да подпомогне съществено семействата, които имат едно или повече деца.
 • Пенсионната осигурителна вноска ще се увеличи с 1%. Част от увеличението ще е за сметка на служителите, което ще доведе до намаление на техните заплати, освен ако работодателите не решат да увеличат заплатите на служителите си.
 • Минималният размер на обезщетението за безработица се  увеличава от 7.20 лв. на 9.00 лв. на ден. В случая има уловка, защото лицето трябва да е работило 12 месеца от последните 18 месеца, за разлика от 2017г., когато са нужни 9 месеца от последните 18 месеца.
 • Максималният осигурителен доход остава непроменен 2600 лв. Това е добра новина за служителите, които получават възнаграждение над 2600 лв. Тези лица няма да се налага да плащат повече за осигурителни вноски освен частта, която им се полага във връзка с увеличението на пенсионноосигурителната вноска с 1%.
 • Размера на тавана на максималната пенсия остава 910 лв. Лицата, които са се надявали да се увеличи максималната пенсия ще останат да се надяват в бъдеще време да отпадне тавана на максималната пенсия. Очакванията са през 2019г. максималната пенсия да стане 1040 лв.
 • Продължава да се увеличава пенсионната възраст като се очаква през 2020г.мъжете да се пенсионират на възраст от 64г.и 3 месеца и стаж 38г.и 10 м., а жените да се пенсионират на възраст от 61г.и 6 м. и стаж 35г.и 10 м. Тези постоянни увеличения няма да позволят на част от хората да дочакат пенсия, поради преждевременна смърт.
 • Пенсиите ще се увеличат с 3,8% от 01.07.2017г. Това е едно минимално увеличение за хората, които не са в трудоспособна възраст.
 • Минималните осигурителни прагове се увеличават с 3,9%. Това ще доведе до увеличение на заплатите на служителите, които се осигуряват и получават брутно възнаграждение равно на минималните осигурителни прагове за съответните икономически дейности. Лицата получаващи по-големи доходи няма да имат увеличение на възнагражденията си, освен ако работодателите не решат да увеличат заплатите на подчинените си.

Вашият коментар