Направете своето запитване сега, а ние ще се свържем с вас възможно най-скоро!

  Име за контакт

  Имейл

  Телефон

  1. Наименование на дружеството: Името трябва да бъде изписано на кирилица. Напишете и как би следвало да си изписва на латиница. Моля, посочете повече от един вариант в случай, че желаното фирмено наименование е вече заето.

  2. Седалище и адрес на управление: Моля, посочете и пощенски код.

  3. Предмет на дейност: Моля, формулирайте накратко дейностите, които ще са основни за дружеството и желаете да бъдат вписани в търговския регистър.

  4. Размер на капитала (минимум 2 лв.): Моля посочете как ще бъде разпределен капитала между собствениците.По равно или не.

  5. Лични данни на собствениците на капитала:

  6. Лични данни на управителя(ите): Управителя може да е едно или повече лица.)

  7. Начин на представителство (само ако управителите са повече от един): Само заедно, заедно и поотделно или други комбинации.)

  8. Желаете ли регистрация по ДДС