Category: Новини

Бюджет 2019 г. – какво ново?

Бюджет 2019 г. – какво ново?

Минималната заплата се увеличава от 510 лв. на 560 лв. Предвижда се през 2020г. да има ново увеличение с по 50 лв. на година. Така през 2020г.минималната заплата ще стане 610 лв. Увеличението ще...

More

Основни промени в закона по ДДС за 2018 г.

Основни промени в закона по ДДС за 2018 г.

От 01.01.2018г. фирмите, които са подавали на хартиен и технически носител ДДС декларациите вече са длъжни да ги подават по електронен път с електронен подпис. Тази промяна засяга около един процент от фирмите регистрирани...

More

Промени касаещи годишното приключване на фирми за 2017Г.

Промени касаещи годишното приключване на фирми за 2017Г.

Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2017г. вече не са длъжни да подават годишна декларация и годишен отчет, а подават декларация единствено към НСИ, че дружеството не е активно.  Тази промяна подпомага редица...

More

Отстъпки за физически лица и промени в осигуряването на самоосигуряващите се до 31.01.2018г.

Отстъпки за физически лица и промени в осигуряването на самоосигуряващите се до 31.01.2018г.

Физическите лица могат да ползват пет процента отстъпка от дължимия си невнесен данък, ако  са подали онлайн годишната си декларация  чрез електронен подпис или ПИК код до 31.01.2018г. Освен това е нужно дължимия данък да...

More

Бюджет 2018г. – какво ново?

Бюджет 2018г. - какво ново?

Минималната заплата се увеличава от 460 лв. на 510 лв. Предвижда се през 2019г. и 2020г. да има ново увеличение с по 50 лв. на година. Така през 2020г.минималната заплата ще стане 610 лв....

More

Фирмите погасяват по-бързо просрочените си задължения към НАП през 2017г.

Фирмите погасяват по-бързо просрочените си задължения към НАП през 2017г.

През 2017г. благодарение на новия подход на НАП  „активен контакт с клиенти“, фирмите могат да сключат  споразумение  с държавните органи, с което да  разсрочат задълженията си ,за да ги изплатят по-лесно на части. Благодарение...

More

НАП засилват контролното производство

НАП засилват контролното производство

Служителите на НАП ще извършват масови проверки след работно време, през почивните дни и официалните празници. Целта на проверките е да се установи дали има укриване на доходи през проверявания „неработен“ период.

More

НАП дава втори шанс на фирми с големи касови наличности да подадат коригиращи декларации

НАП дава втори шанс на фирми с големи касови наличности да подадат коригиращи декларации

При направените масови проверки НАП установи сериозни нарушения. Дружествата не могат да обяснят къде се намират парите в брой, които са отразени в годишните им отчети.Голям е дела на фирмите с касова наличност над...

More

Бизнесът ще спести над 1,1 млн. лв. след промени в данъчния кодекс

Бизнесът ще спести над 1,1 млн. лв. след промени в данъчния кодекс

Над 1,1 млн. лв. ще спести бизнесът годишно от една от предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които са публикувани от Министерство на финансите за обществено обсъждане. Става въпрос за предложението юридическите лица,...

More