Регистрация на фирма

В счетоводна къща „Чакърски и Синове” може да регистрирате вашата фирма (търговско дружество), като за целта ще ви посъветваме за избора на тип дружество, което да регистрирате. Всички документи необходими за регистрация на вашата нова фирма ще бъдат изготвени от нас.

За да извършват своята дейност, търговците по закон са длъжни да се регистрират чрез вписване в Търговския регистър (ТР), воден от Агенция по вписванията. Търговският регистър е електронен и в него всеки свободно може да направи справка за вписани вписвания, обявявания и заличавания.

НОВО – промоция за регистрация на ЕООД и ООД!

Регистрирайте вашата нова фирма за 1 ден на промо цена от само 100 лв хонорар!Промоцията важи само за онлайн регистрация! Промоцията важи до 30.04.2024 само за регистрация на ЕООД!

Регистрация на място за ЕООД и ООД: хонорара е 200 лв.

Цени за регистрация на фирма (търговско дружество)

Такси Хонорар Общо
Първоначална   регистрация на фирма
Регистрация на ET 15 лв. – ТР, 4 лв. – Банкова   комисионна 100 лв. 119 лв.
Регистрация на ЕООД 55 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 20 лв.   (приблизително) – Банкови такси за внасяне на капитал 200 лв.
100 лв.
185 лв.
Регистрация на ООД 55 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 20 лв.   (приблизително) – Банкови такси за внасяне на капитал 200 лв.
150 лв.
235 лв.
Вписване   на промени
Седалище, предмет на   дейност, фирмено наименование 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 100 лв. 119 лв.
Управление и   представителство (смяна на управител, назначаване на втори управител и др.) 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 100 лв. 125 лв.
Прехвърляне на дружествени   дялове 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 36 лв. –   Нотариална такса (това е минималното и обикновено е толкова, освен ако   дяловете се прехвърлят на висока цена, при което таксата ще е %) 200 лв. 255 лв.
Прехвърляне на   търговско предприятие 15 лв. – ТР (едноличен търговец) / 50 лв. – ТР (за случаите извън ЕТ) 4 лв. – Банкова   комисионна + Нотариална   такса  – зависи на каква цена се   прехвърля предприятието (мин. 36 лв.) 200 лв. 255/290 лв.
Промяна на   капитала, преобразуване Варира По договаряне  По договаряне
Обявяване   на ГФО 50 лв. 50 лв.

Всички цени са без ДДС