Новини

Основни промени в закона по ДДС за 2018 г.

Основни промени в закона по ДДС за 2018 г.

От 01.01.2018г. фирмите, които са подавали на хартиен и технически носител ДДС декларациите вече са длъжни да ги подават по електронен път с електронен подпис. Тази промяна засяга около един процент от фирмите регистрирани по ЗДДС. Освен тази промяна в закона по ДДС има и някои други много важни промени:

  • когато фирмата достигне задължителния оборот за регистрация по ДДС в размер на 50 000 лв. трябва да се регистрира по закона до 7-мо число на месеца, следващ месеца, през който е достигнал оборота. Преди промяната срока беше до 14-то число.
  • ако оборотът от 50 000 лв. бъде достигнат за много кратко време  под два месеца  регистрацията трябва да се извърши до седем дни от конкретната дата , на която е достигнат оборота  от 50 000 лв.
  • дружествата вече не трябва да изготвят регистрационен опис по образец на наличните активи и получените услуги, за които имат право на приспадане на данъчен кредит. До края на 2017г. беше нужно дружествата да подават такъв регистрационен опис до 45 дни от датата на регистрация по ЗДДС.

Вашият коментар