Въпроси и Отговори

Какви услуги ще получи моето дружество ако сключи договор за счетоводни услуги с Вас?

Какви услуги ще получи моето дружество ако сключи договор за счетоводни услуги с Вас?

Услугите, които получава всяко едно дружество зависят от много фактори:

-Ако дружеството е регистрирано по ДДС ние трябва да обработим приходни и разходни документи и да подадем ДДС декларация до 14-то число. В случая е много важно дружеството да предостави до 5-то число документите за предходния месец, за да може ние като счетоводна къща да обработим документацията. При по-късно предоставяне на документите съществува риск да не могат да бъдат обработени документите за ДДС до 14-то число, което ще доведе до сериозна глоба от НАП. Много е важно да предоставяте пълен комплект от документи. По възможност да няма пропуски. Това може да доведе до глоби ако не отразим даден приход в справката по ддс. При липсващ разходен документ може да се наложи да плащате по-голямо ДДС, защото не сте приложили съответните документи.

-След 14-то число ние трябва да обработим банковите извлечения, коити сте ни предоставили. Това е нужно, за да може да се закрият вземанията от клиенти и задълженията към доставчици. В банковите извлечения се отразяват плащанията на осигуровки и данъци. Ако внасяте суми или теглите от банката това ще се види в банковото извлечение. Това е вашия паричен поток по банков път. Това са документи, които ще са нужни не само на нас, но и на данъчните служители при една проверка.

-До 25-то число трябва да обработим заплатите на Вашите служители. В НАП се подават декларации 1 и 6. Нужно е да ни предоставите всички отпуски, болнични и документи за майчинство, които ползват служителите Ви. Ако бъдат предоставени със закъснение има възможност да не бъдат отразени, което да повлияе върху възнагражденията на служителите. Това е нещо, което ще доведе за Вас до допълнителни главоболия със служителите. Ние сме длъжни на база на предоставената информация да изготвим ведомост за заплати и да Ви я предоставим. Ще създадем за Вас платежни за осигуровки, за да може да платите на НАП.

-Всяка година ние изготвяме годишна декларация на дружеството и годишен финансов отчет до 30.06.23г. Ако сте ЕТ срока е 30.06.23г. Това може да се направи след като сте предоставили всички нужни документи за обработка.

-Възможно е през годината да възникнат редица казуси във Вашия бизнес, което да доведе до допълнителен труд от наша страна. В част от случаите няма да се налага да доплащате, но в други може да се наложи да ни заплатите допълнителна такса.

-Някои дружества кандидатстват за отпускане или подновяване на кредити. Ние изготвяме съответните отчети за банката.

-Когато дружеството е регистрирано по ДДС има случаи, когато възстановява ДДС от държавата. За да се случи това е нужно НАП да извърши проверка.

-Има случаи, в които държавата прави проверки и ревизии без да се налага възстановяване на ДДС. Това се прави с цел да се установи дали дружеството е изрядно или укрива данъци и осигуровки. Длъжни сме да отбележим, че ние не носим отговорност ако някой реши да укрива данъци и осигуровки. Ние няма как знаем ако някой служител се води на 4 часа, а всъщност работи на 8 часа. Няма как да знаем ако се осигурява на 780 лв., а получава заплата в размер на 1500 лв. Това са отговорности и проблеми на управителите на дружествата. Има редица други злоупотреби, които могат да бъдат извършени, и които могат да бъдат констатирани от НАП, Инспекция по труда или други организации.

-Друг тип услуга, която оказваме на клиента, е че се налага по-някой път доста честа комуникация с клиентите по различни въпроси.

-При промени в законодателството уведомяваме клиентите за промените, които ги засягат. За да можем да сме запознати с промените е нужно да използваме част от работното време, за да се прочете и осмисли нормативната уредба.

-Част от клиентите са много разсеяни, безотговорни, което налага допълнителна комуникация с тях. Това е една допълнителна услуга, която коства много допълнително време и почти винаги  е за наша сметка.

-Разбира се има и други услуги, които оказваме, но това зависи от клиента и спецификата на неговия бизнес.

Вашият коментар