Екип на счетоводна къща „Чакърски и Синове” ЕООД

Екипът на счетоводна къща „Чакърски и Синове” се състои от амбициозен и сплотен колектив от специалисти в сферата на счетоводните услуги.

Николай Чакърски – управител на счетоводна кантора Чакърски и Синове ЕООД.

Завършил през 2005г. степен бакалавър в УНСС-София със специалност счетоводство и контрол. След това завършва магистратура в Стопанска академия Д.А.Ценов – Свищов със специалност финансов контрол през 2006г. През 2010 г. създава счетоводна кантора Чакърски и Синове ЕООД. Той е управител на дружеството и главен счетоводител на клиентите на дружеството. Обработва ТРЗ и личен състав на клиентите на счетоводната кантора. Отговаря на поставените общи и тясно специализирани въпроси от страна на клиентите. Упражнява проверка и контрол върху служителите на счетоводната кантора.

Диляна Пейчева – счетоводител.

Работи в Чакърски и Синове от далечната 2012г. Тя е оперативен счетоводител, ТРЗ, личен състав при работата с клиенти. Съдейства при регистрация на дружества. Отговаря на поставени въпроси от страна на нови и стари клиенти. Не на последно място е специалист събиране на вземания при работата с клиенти на дружеството.

Моника Иванова – оперативен счетоводител.

Като най-млад представител на счетоводната кантора се занимава изцяло с оперативната дейност в дружеството-осчетоводява приходни фактури, разходни фактури, банкови извлечения и други счетоводни документи. Извършва различни оперативни задачи поставени от Николай Чакърски и Диляна Пейчева.