Новини

Деклариране на касови наличности, заеми и дивиденти.

Деклариране на касови наличности, заеми и дивиденти.

Считано от 01.08.2023г. дружествата регистрирани по ДДС се задължават да декларират за всяко календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията от собствениците, когато собствениците са физически лица, а не са дружества, служителите на трудов или граждански договор, управителите, и подотчетни лица ако общата сума надхвърля 50 000 лв.
Декларирането ще е до края на месеца следващ календарното тримесечие. Промяната ще доведе до едно системно тримесечно счетоводно частично приключване, което ще утежни и ще оскъпи счетоводните услуги. Дружествата ще се наложи да са по стриктни при предоставянето на документи на счетоводителите или счетоводните къщи, които ги обслужват.

Фирмите ще трябва да декларират разделно вземанията:

1.парични средства в касите на дружествата.

2.вземанията от собственици на дружествата,когато са физически лица.Това са основно заемни средства, но би могло да има и други вземания – например ако е отпуснат служебен аванс.

3.вземанията от управители,служители на трудов или граждански договор и подотчетни лица.

Ако общите сума на горепосочените вземанията са под 50 000 лв. за съответно тримесечие дружествата не са задължени да декларират тези суми.Задължително е всяко дружество да следи тези вземания,защото е възможно в конкретно тримесечие сумата да бъде над 50 000 лв. Когато се налага да се декларират тези суми те трябва да бъдат деклариране с абсолютна точност до стотинка.

Първото тримесечие, което следва да се декларира е юли-септември 2023г. Като първи период за деклариране държавата е дала възможност декаларирането да не бъде до 31.10.2023г., а до 14.11.2023г.

Изплащането на дивиденти в брой се намалява от под 10 000 лв. до под 1 000 лв. Целта на държавата е изплащането на дивиденти по възможност да става по банков път. С новата промяна ако се изплащат дивиденти в брой ще се издават повече документи, което ще затруднява значително дружествата. Ако до този момент за разпределянето на суми до под 10 000 лв.бяха нужни един разходен ордер и един протокол от общото събрание на дружеството, сега ще са нужни 10 разходни ордера и 10 протокола от общото събрание на дружеството.

Вашият коментар