Новини

Бюджет 2024 г.

Бюджет 2024 г.
 • Минималната заплата се увеличава от 01.01.2024г. от 780 лв. на 933 лв. Увеличението е с 20%, което ще доведе до значително увеличение на дължимите осигуровки и данък общ доход. Сумата на увеличението ще е минимум 63.22 лв. Възможно е увеличението да е по-голямо. Зависи от фонд наречен ТЗПБ. Той варира в диапазона между 0.4% до 1.1%
 • От 01.01.2024г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се увеличава от 780 лв. на 933 лв. Нарастването е с 20% и съвпада с минималната работна заплата. Лицата ще плащат по-голяма сума. Тези, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт ще плащат сума в размер на 259.37 лв. вместо 216.84 лв. Увеличението е 42.53 лв. При лицата, които се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица увеличението ще е в размер на 47.89 лв. Сумата на дължимите осигуровки нараства от 244.14 лв. на 292.03 лв.
 • От 01.01.2024г. минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 780 лв. на 933 лв., което представлява 20% увеличение.
 • Месечното обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години не търпи промяна и остава на 780 лв. В този случай нямаме съвпадение с минималната работна заплата и с минималния осигурителен доход.
 • Детските надбавки за едно дете се запазват в размер на 50 лв. За две деца също няма промяна и остават в размер на 110 лв.
 • Минималният дневен размер на обезщетението за безработица остава в размер на 18 лв. на ден. Максималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 85.71 лв.на 107.14 лв. Увеличението е с 25%.
 • Максималният осигурителен доход се увеличава от 3400 лв. на 3750 лв. Увеличението е с 350 лв., което в проценти е 10% Осигурителната и данъчната тежест се увеличава и ще се усети основно от хората, които са осигурени на максималния осигурителен праг.
 • Максималния размер на пенсията остава 3400 лв.
 • Безработните лице внасят 37,32 лв. за здравни осигуровки. Сумата е увеличена от 31.20 лв.на 37.32. Увеличението е в размер на 6.12 лв. Здравната осигуровка се изчислява, като се умножат 8% по 466.50 лв. 466.50 лв. представляват 50% от минималния месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.
 • Служителите, които са в неплатен отпуск по собствено желание ще дължат 37.32 лв.за здравна осигуровка вместо досегашните 31.20 лв. Има нарастване в дължимата сума в размер на 6.12 лв.
 • Работодатели, които са принудени да пуснат в неплатен отпуск своите служители ще дължат здравна осигуровка в размер на 37.32 лв. Увеличението е в размер на 6.12 лв.
 • За 2024г., както беше и през 2023г. няма да се заплащат суми във фонд ГВРС/Гарантирани вземания на работниците и служителите/.
 • За лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя в размер на 44.78 лв. Дължимата здравна осигуровка е по-висока в сравнение с предходната 2023г.година с 7.34 лв.
 • Размерът на неплатен отпуск с право на трудов и осигурителен стаж през 2024г.е в размер на 30 работни дни, както беше и през 2023г.

Вашият коментар