Новини

Бюджет 2023 г.

Бюджет 2023 г.
 • Минималната заплата се увеличава от 01.01.2023г. от 710 лв. на 780 лв. Увеличението ще доведе до увеличение на дължимите осигуровки и данък общ доход. Сумата на увеличението ще е минимум 28.92 лв. Възможно е увеличението да е по-голямо. Зависи от фонд наречен ТЗПБ. Той варира в диапазона между 0.4% до 1.1%
 • Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица от 01.01.2023г. до 31.07.2023г. е в същия размер като 2022г. – 710 лв. От 01.08.2023г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се увеличава от 710 лв. на 780 лв. Увеличението съвпада с минималната работна заплата. Лицата ще плащат по-голяма сума. Тези, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт ще плащат сума в размер на 216.84 лв. Увеличението е 19.46 лв. При лицата, които се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица увеличението ще е в размер на 21.91 лв.
 • Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 01.01.2023г. до 31.07.2023г. е в същия размер като 2022г. – 710 лв. От 01.08.2023г. минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 710 лв. на 780 лв.се увеличава с почти 10 % от 710 лв. на 780 лв.
 • Месечното обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години се увеличава считано от 01.01.2023г. от 710 лв. на 780 лв. Увеличението е почти 10%. Сумата следва и съвпада с минималната работна заплата и с минималния осигурителен доход.
 • Детските надбавки за едно дете се запазват в размер на 50 лв. За две деца също няма промяна и остават в размер на 110 лв.
 • Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазва в размер на 18 лв. на ден. Максималният дневен размер на обезщетението за безработица не търпи промяна и остава 85.71 лв.
 • Максималният осигурителен доход се запазва на 3400 лв. Осигурителната и данъчната тежест се запазва.
 • Максималния размер на пенсията се увеличава от 1500 лв.на 3400 лв. Увеличението е повече от двойно.
 • Безработните лице внасят 28,40 лв. за здравни осигуровки за периода 01.01.2023г.до 31.07.2023г. Сумата е същата като през 2022г. Считано от 01.08.2023г. се увеличава на 31.20 лв., което е увеличение с 2.80 лв. Здравната осигуровка се изчислява, като се умножат 8% по 390 лв. 390 лв. представляват 50% от минималния месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.
 • Служителите, които са в неплатен отпуск по собствено желание ще дължат същата здрава осигуровка, както през 2022г. за периода 01.01.2023г. до 31.07.2023г. От 01.08.2023г. има увеличение в размер на 2.80 лв.
 • Работодатели, които са принудени да пуснат в неплатен отпуск своите служители ще дължат здравна осигуровка в размер на 28.40 лв. до 31.07.2023г. От 01.08.2023г. здравната осигуровка се увеличава на 31.20 лв. Увеличението е в размер на 2.80 лв.
 • За 2023г., както беше и през 2022г. няма да се заплащат суми във фонд ГВРС/Гарантирани вземания на работниците и служителите/.
 • За лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя в размер на 34.08 лв.за периода 01.01.2023г. до 31.07.2023г. Дължимата здравна осигуровка за периода от 01.08.2023г. се увеличава в размер на 37.44 лв.и е по-висока в сравнение с предходната 2022г.година с 3.36 лв.
 • Размерът на неплатен отпуск с право на трудов и осигурителен стаж през 2023г.е в размер на 30 работни дни, а не както през 2022г. 90 работни дни.

Вашият коментар