Новини

Бюджет 2019 г. – какво ново?

Бюджет 2019 г. – какво ново?
 • Минималната заплата се увеличава от 510 лв. на 560 лв. Предвижда се през 2020г. да има ново увеличение с по 50 лв. на година. Така през 2020г.минималната заплата ще стане 610 лв. Увеличението ще доведе до увеличение на дължимите осигурителни вноски за сметка на дружествата и служителите.
 • Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица се увеличава от 510 лв. на 560 лв. Увеличението следва темпа и размера на минималната заплата. Лицата ще са длъжни да плащат осигурителни вноски с около 20 лв. повече в сравнение с 2018г.
 • Минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 350 лв. на 400 лв. Увеличението на осигурителния доход следва увеличението на минималната работна заплата.
 • Месечното обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години не се променя. Сумата остава 380 лв.
 • Детските надбавки за едно дете се запазва на 40 лв. За две деца сумата остава 90 лв., като и през 2018г.
 • Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица в размер на 9.00 лв. на ден. Максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2019г. е 74,29 лв.
 • Максималният осигурителен доход се увеличава от 2600 лв.на 3000 лв. Това ще се отрази негативно върху служителите, които получават възнаграждение над 2600 лв. Тези лица ще получават на месец с около 100 лв.по-малко в сравнение с 2018г. Това може да се компенсира от техните работодатели ако увеличат заплатите им.
 • През първата половина на 2019г. размера на тавана на максималната пенсия остава 910 лв. От 01.07.2019г., както и от 1 юли на всяка следваща година максималната пенсия ще бъде в размер на 40% от максималния месечен осигурителен доход. Това означава, че от 01.07.2019г.максималната пенсия ще се увеличи на 1200 лв.
 • Безрботните лице ще внасят 22,40 лв.за здравни осигуровки, считано 01.01.2019г. Сумата е с 2 лева повече в сравнение с 2018г. Увеличението се дължи на увеличението на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица. Безработните заплащат 8% здравни осигуровки върху 280 лв.
 • За служителите, които са в неплатен отпуск ще се заплаща по-голяма сума за здравни осигуровки.
 • Не се дължи вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2019г.
 • За лицата във временна неработоспособност поради болест,бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 560 лв. През 2018г.сумата върху, която се дължеше здравна осигуровка от работодателя беше върху 510 лв.

Вашият коментар