Новини

Бюджет 2019 г. – какво ново?

Бюджет 2019 г. – какво ново?
 • Минималната заплата се увеличава от 510 лв. на 560 лв. Предвижда се през 2020г. да има ново увеличение с по 50 лв. на година. Така през 2020г.минималната заплата ще стане 610 лв. Увеличението ще доведе до увеличение на дължимите осигурителни вноски за сметка на дружествата и служителите.
 • Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица се увеличава от 510 лв. на 560 лв. Увеличението следва темпа и размера на минималната заплата. Лицата ще са длъжни да плащат осигурителни вноски с около 20 лв. повече в сравнение с 2018г.
 • Минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители се увеличава от 350 лв. на 400 лв. Увеличението на осигурителния доход следва увеличението на минималната работна заплата.
 • Месечното обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години не се променя. Сумата остава 380 лв.
 • Детските надбавки за едно дете се запазва на 40 лв. За две деца сумата остава 90 лв., като и през 2018г.
 • Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица в размер на 9.00 лв. на ден. Максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2019г. е 74,29 лв.
 • Максималният осигурителен доход се увеличава от 2600 лв.на 3000 лв. Това ще се отрази негативно върху служителите, които получават възнаграждение над 2600 лв. Тези лица ще получават на месец с около 100 лв.по-малко в сравнение с 2018г. Това може да се компенсира от техните работодатели ако увеличат заплатите им.
 • През първата половина на 2019г. размера на тавана на максималната пенсия остава 910 лв. От 01.07.2019г., както и от 1 юли на всяка следваща година максималната пенсия ще бъде в размер на 40% от максималния месечен осигурителен доход. Това означава, че от 01.07.2019г.максималната пенсия ще се увеличи на 1200 лв.
 • Безрботните лице ще внасят 22,40 лв.за здравни осигуровки, считано 01.01.2019г. Сумата е с 2 лева повече в сравнение с 2018г. Увеличението се дължи на увеличението на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица. Безработните заплащат 8% здравни осигуровки върху 280 лв.
 • За служителите, които са в неплатен отпуск ще се заплаща по-голяма сума за здравни осигуровки.
 • Не се дължи вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за 2019г.
 • За лицата във временна неработоспособност поради болест,бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 560 лв. През 2018г.сумата върху, която се дължеше здравна осигуровка от работодателя беше върху 510 лв.
Back to list

Вашият коментар