Регистрация на фирма

 Регистрация на фирма

В счетоводна къща „Чакърски и Синове” може да регистрирате вашата фирма (търговско дружество), като за целта ще ви посъветваме за избора на тип дружество, което да регистрирате. Всички документи необходими за регистрация на вашата нова фирма ще бъдат изготвени от нас.

За да извършват своята дейност, търговците по закон са длъжни да се регистрират чрез вписване в Търговския регистър (ТР), воден от Агенция по вписванията. Търговският регистър е електронен и в него всеки свободно може да направи справка за вписани вписвания, обявявания и заличавания.

Цени за регистрация на фирма (търговско дружество)

Такси Хонорар Общо
Първоначална   регистрация на фирма
Регистрация на ET 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса 100 лв. 125 лв.
Регистрация на ЕООД 55 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 20 лв.   (приблизително) – Банкови такси за внасяне на капитал 150 лв. 235 лв.
Регистрация на ООД 55 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 20 лв.   (приблизително) – Банкови такси за внасяне на капитал 200 лв. 285 лв.
Вписване   на промени
Седалище, предмет на   дейност, фирмено наименование 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 100 лв. 119 лв.
Управление и   представителство (смяна на управител, назначаване на втори управител и др.) 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 6 лв. –   Нотариална такса (за един управител) 100 лв. 125 лв.
Прехвърляне на дружествени   дялове 15 лв. – ТР 4 лв. – Банкова   комисионна 36 лв. –   Нотариална такса (това е минималното и обикновено е толкова, освен ако   дяловете се прехвърлят на висока цена, при което таксата ще е %) 200 лв. 255 лв.
Прехвърляне на   търговско предприятие 15 лв. – ТР (едноличен търговец) / 50 лв. – ТР (за случаите извън ЕТ) 4 лв. – Банкова   комисионна + Нотариална   такса  – зависи на каква цена се   прехвърля предприятието (мин. 36 лв.) 200 лв. 255/290 лв.
Промяна на   капитала, преобразуване Варира По договаряне  По договаряне
Обявяване   на ГФО 20 лв. – ТР 2 лв. – Банкова   комисионна 50 лв. 72 лв.